Poradnik

złożone ręce

Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem przedstawiającym zasady postępowania w przypadku zgonu:

 1.  Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu:
  1. Lekarz pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego) stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną
  2. Na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu
  3. Jeżeli osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu jest zobowiązany wystawić lekarz pogotowia na miejscu
  4. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała. Zajmuje się tym zakład pogrzebowy. Zakład Pogrzebowy Karawan jest w tej kwestii do Państwa dyspozycji całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 694 216 580 lub 600 101 364, a nasi pracownicy przyjadą we wskazane miejsce.
 2.  Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do ZMS (Zakładu Medycyny Sądowej):
  1. Należy wystąpić do Prokuratury o pozwolenie na odebranie ciała
  2. Po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS
 3. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:
  1. Karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w przypadku pkt. a
 4.  Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:
  1. Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący prowadzącego bądź dział statystyki danego szpitala.
 5. Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w hospicjum:
  1. Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący
  2. Należy powiadomić hospicjum o wyborze naszego zakładu pogrzebowego

AKT ZGONU

Akt zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
Aby otrzymać akt zgonu, potrzebne są takie dokumenty jak:

 • karta zgonu, którą wystawił lekarz,
 • dowód osobisty zmarłej osoby,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej,
 • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim potrzebny jest również dowód osobisty współmałżonka.

Karta zgonu zawierająca adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

ZASIŁEK POGRZEBOWY przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego,
 • osoby, która pobierała rentę,
 • osoby, która pobierała emeryturę,
 • osoby, która pomimo, że nie miała ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury to w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania,
 • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Zasiłek przysługuje również w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, rodzice, osoby przyspasabiające, rodzeństwo, wnuki), to przysługuje jej zasiłek w pełnej kwocie, bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii lub osoba obca to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Zakład pogrzebowy, jeżeli to możliwe kredytuje czynności pogrzebowe do wysokości zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, MSWiA, WBE. Zasiłek Pogrzebowy wynosi 4000 zł.